ZINCAFE
logo – ZAKKAARTJE

 

Binnen het netwerk Palliatieve zorg Utrecht zorgt de werkgroep ‘Zicht op zin’  voor bijeenkomsten in het ZIN café. Hier kunnen collega’s uit het palliatieve werkveld elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en leren over zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. Voor hen maakte ik het logo en het ‘ABC zakkaartje’.